LOKALVÅRDSUTBILDNING SRY

Nästa kurs startar i Januari 2020. Begränsat antal platser! 
Skicka in din anmälan till: [email protected]

 

SRY:s Yrkesbevisutbildning 

Utbildningen genomförs med SRYs utbildningsmaterial och av SRY godkända handledare i våra utbildningslokaler. Deltagaren genomgår ett teoretiskt och ett praktiskt  kunskapstest och efter godkänd utbildning får deltagaren ett yrkesbevis certifikat som visar att den uppfyller de krav som ställs inom professionell lokalvård.

För vilka?

För dig med erfarenhet från städyrket och som vill kunna städa professionellt med moderna metoder, städprodukter, städredskap, städmaskiner och rengöringsmedel för god städekonomi och miljö.

Vem står bakom SRYs Yrkesbevis?
Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) står bakom SRY:s Yrkesbevis. SRY är en partsammansatt yrkesnämnd som verkar för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Nämnden består av representanter från Almega Serviceentreprenörerna, Fastighets, Kommunal och SEKO samt en företagsrepresentant från branschen.

Vilka krav ställs för att få SRY Yrkesbevis?

SRY:s Yrkesbevis utfärdas till deltagare som genomgått en föreskriven utbildning och därefter blivit godkända i ett teoretiskt och ett praktiskt kunskapstest. Alla SMBs utbildningar leds av en av SRY diplomerad handledare och utgår från SRY:s utbildningsmaterial. Då SRY-provet genomförs på datorer krävs grundläggande datakunskaper. Testresultatet inklusive elevomdömen skickas till OCN/Almega för bedömning av elevens presentation samt elevens resultat.

Följande ämnen ingår i utbildningen

 • Arbetsteknik och metodik
 • Arbetsplanering
 • Manuella städredskap
 • Dagliga städmetoder
 • Periodiska städmetoder såsom maskinkörning,
 • Ergonomi
 • Kemisk-tekniska produkter
 • Städningens grunder och arbetsplanering
 • Redskap och maskiner
 • Materialkännedom
 • Hygien
 • Arbetsmiljö
 • Service och kvalitet
 • Branschanpassad arbetslivskunskap
 • Städekonomi
 • Städorganisation och gruppsamverkan
 • Du och ditt företag

Giltighet:
Ett yrkesbevis enligt SRY:s utbildning är giltigt utan begränsning i tid.

Nästa kurstillfälle:
Januari 2020.

Adress:
Banvaktsvägen 24, 171 48 Solna.

OBS! Begränsat antal platser! Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till: [email protected]

Tips:
Ett företag som valt att gå SRY kursen hos SMB och presenterar sig med certifieringen SRY Yrkesbevis på upphandlingar visar med detta att de kan tillhandahålla personal som har certifierad utbildning och som klarar hålla de krav som ställs på arbeten inom lokalvård. Detta ökar oftast chanserna markant för det sökande företaget att få jobbet.