Utbildning Städ och Lokalvård SRY

Städutbildning för dig med erfarenhet från städyrket och som vill kunna städa professionellt med moderna metoder, god städekonomi och genomgående miljötänk.

SRY-Kurs Städutbildning

Nästa kurs: x 2020

ANMÄL INTRESSE

Begränsat antal platser!

OM UTBILDNINGEN

Så går det till

Utbildningen genomförs med SRYs utbildningsmaterial och av SRY godkända handledare i våra utbildningslokaler. Deltagaren genomgår ett teoretiskt och ett praktiskt  kunskapstest och efter godkänd utbildning får deltagaren ett yrkesbevis certifikat som visar att den uppfyller de krav som ställs inom professionell lokalvård.

Yrkesbeviset

SRY:s Yrkesbevis utfärdas till deltagare som genomgått en föreskriven utbildning. Ett yrkesbevis enligt SRY är giltigt utan begränsning i tid. Ett företag som valt att gå SRY kursen hos SMB och presenterar sig med certifieringen SRY Yrkesbevis på upphandlingar visar med detta att de kan tillhandahålla personal som har certifierad utbildning och som klarar hålla de krav som ställs på arbeten inom lokalvård. Detta ökar oftast chanserna markant för det sökande företaget att få jobbet.

Innehåll

Utbildningen genomförs med SRYs utbildningsmaterial och av SRY godkända handledare i våra utbildningslokaler. Deltagaren genomgår ett teoretiskt och ett praktiskt  kunskapstest och efter godkänd utbildning får deltagaren ett yrkesbevis certifikat som visar att den uppfyller de krav som ställs inom professionell lokalvård.

Detta innefattar:

Arbetsteknik och metodik
Arbetsplanering
Manuella städredskap
Dagliga städmetoder
Periodiska städmetoder såsom maskinkörning,
Ergonomi
Kemisk-tekniska produkter
Städningens grunder och arbetsplanering
Redskap och maskiner
Materialkännedom
Hygien
Arbetsmiljö
Service och kvalitet
Branschanpassad arbetslivskunskap
Städekonomi
Städorganisation och gruppsamverkan
Du och ditt företag

Nästa kurstillfälle

x 2020

Adress

Ursviksvägen 129, 174 46 Sundbyberg

SRY-Kurs Städutbildning
ANMÄL INTRESSE

Begränsat antal platser!

OM SRY – SERVICEBRANSCHENS YRKESNÄMND

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) står bakom SRY:s Yrkesbevis. SRY är en partsammansatt yrkesnämnd som verkar för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Nämnden består av representanter från Almega Serviceentreprenörerna, Fastighets, Kommunal och SEKO samt en företagsrepresentant från branschen.

SRY:s Yrkesbevis utfärdas till deltagare som genomgått en föreskriven utbildning och därefter blivit godkända i ett teoretiskt och ett praktiskt kunskapstest. Alla SMBs utbildningar leds av en av SRY diplomerad handledare och utgår från SRY:s utbildningsmaterial. Då SRY-provet genomförs på datorer krävs grundläggande datakunskaper. Testresultatet inklusive elevomdömen skickas till OCN/Almega för bedömning av elevens presentation samt elevens resultat.

Utbildningen genomförs med SRYs utbildningsmaterial och av SRY godkända handledare i våra utbildningslokaler. Deltagaren genomgår ett teoretiskt och ett praktiskt  kunskapstest och efter godkänd utbildning får deltagaren ett yrkesbevis certifikat som visar att den uppfyller de krav som ställs inom professionell lokalvård.

Tor Mattvätt
Tor Mattvätt