Hami Rashidi & SMB årets företagare i Solna.

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.
Med motiveringen:
En motiverande, drivande och stöttande ledare med framgångsrikt koncept som lyfter sitt företag mot stark lönsamhet och tillväxt. Hans ledarskap fokuserar på en bred etnisk mångfald bestående av ett ungt team som varit en framgångsfaktor för affärerna. Miljöaspekten är en viktig parameter gällande produkter, kunder och medarbetare. Årets företagare arbetar strategiskt både för en lönsam utveckling för sitt eget företag samtidigt som han möjliggör för andra småföretag att växa. Vi är stolta över att ha detta tillväxtföretag här i Solna. Årets företagare är: Hami Rashidi och SMB Städ Materiel Bolaget AB.

För att bli nominerad och vinna utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas av företagaren:

Ledare & Förebild

Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Äga & Driva

Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

EY Entrepreneur Of The Year 2014 finalist 

Framgångsrika entreprenörer stimulerar ekonomisk tillväxt över hela världen. EY arrangerar årligen utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i drygt 60 länder. Syftet är att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap. Utmärkelsen ska även inspirera morgondagens entreprenörer.

”Grattis! Du har blivit nominerad och utvald till finalist för utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i Region Stockholm. Entrepreneur Of The Year är ett av världens met prestigefulla utmärkelser för entreprenörer och delas ut i 60 Länder. Utmärkelsen har skapats för att hylla entreprenörer som förverkligar drömmar och bygger upp framgångsrika företag. Vi tycker att de är stora inspirationskällor för såväl dagens företagare som morgondagens entreprenörer.”

Nästan 900 entreprenörer nominerades till EY Entrepreneur Of The Year 2014. Efter ett gediget juryarbete och sex regionfinaler återstod 24 finalister.

Entreprenörerna granskas utifrån sex kriterier

 1. Entreprenörsanda
 2. Ekonomisk utveckling
 3. Strategisk inriktning
 4. Inverkan på omvärlden
 5. Innovation
 6. Personlig integritet och inflytande

EY startade EY Entrepreneur Of The Year i USA redan 1986. I Sverige började utmärkelsen att delas ut 1995 under namnet Årets Entreprenör. Sedan 2001 heter utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year och delas ut regionalt, nationellt och internationellt. Under åren har EY haft privilegiet att möta och arbeta med världens mest framgångsrika entreprenörer. Det har lett till en djup insikt om denna dynamiska grupp, som oavsett bransch och bakgrund, karaktäriseras av liknande beteendemönster och tankesätt.

 • Regionfinaler
  Inför EY Entrepreneur Of The Year har Sverige delats in i sex regioner. Oberoende regionala juryer utser vinnare i varje region. Vinnarna går vidare till en nationell final.
 • Nationell final och prisutdelning
  Den nationella finalen arrangeras med pompa och ståt i Stockholm. Under dagen ställer den nationella juryn frågor till entreprenörerna kring deras verksamheter. Under kvällen arrangeras en galamiddag där entreprenörerna hyllas och vinnaren av EY Entrepreneur Of  The Year i Sverige utses.
 • Världsfinal
  Den entreprenör som vinner den nationella finalen får äran att representera Sverige i världsfinalen i Monte Carlo. På programmet står galamiddag, utflykter och möten med entreprenörer från hela världen. När världsfinalen är slut utser juryn vinnaren av titeln World Entrepreneur Of The Year.

Hami Rashidi och SMB gick inte hela vägen detta år men vi är så  ödmjukt tacksamma för att vi fick följa med på denna sagolika resa och lovar att kämpa vidare!

SMB Årets Superföretag

Med följande motivering fick SMB titeln:
”Bästa Superföretagare, Stort grattis – ditt företag är ett Superföretag. Listan och vilken placering som ditt företag har hamnat på ser du här ”
Av Sveriges ca 350 000 aktiebolag var det 442 företag som kvalificerade sig till Superföretagen, cirka en promille av alla aktiebolag i Sverige och SMB är ett av dessa bolag. För att nå status som superföretag räcker det inte att bara vara bra i en gren, företaget måste behärska mångkampens alla inslag. Karakteristiskt för superföretagen är att de har en långsiktig försäljningstillväxt och uthållig lönsamhet, är strategiskt skickliga med finansieringen och samtidigt effektiva i hushållningen av resurserna.

Om Superföretagen
I år har Veckans Affärer och affärsinformationsföretaget Bisnode sammanställt listan över Sveriges Superföretag för tionde året i rad. För att kvalificera sig som ett Superföretag måste nedanstående kriterier mötas, det går alltså inte att nominera sitt företag. Att över huvud taget komma in på listan är få förunnat urvalet baseras på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren. Modellen som används tar hänsyn till och väger samman de enskilda bolagens:

 • Tillväxt
 • Vinst
 • Avkastning
 • Effektivitet
 • Kapitalstruktur
 • Finansiering

Superföretagen tjänar pengar
Superföretagen har dubblerat sin omsättning de senaste åren. De redovisar en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på 30 procent, jämfört med 6,2 procent för samtliga bolag i Sverige.

Superföretagen skapar en femtedel av alla nya jobb
Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, utan spelar också en nyckelroll för att skapa nya arbetstillfällen. De totalt 2 342 Superföretag som Bisnode och Veckans Affärer har identifierat sedan 2005 utgör endast 0,5 procent av alla företag, men har stått för 19 procent av alla nya jobb i den privata sektorn de senaste tio åren. De som vill förränta sitt kapital och skapa arbetstillfällen i Sverige borde studera Superföretagen. Dessa bolag har verkligen fokus på affären och organisk tillväxt. De arbetar systematiskt och med långsiktiga mål och strategier och har inte köpt sig till sin framgång..

”Att ligga kvar på listan år efter år är nästan overkligt. Vi talar här om juvelerna i svenskt näringsliv”, säger Per Adolfsson, Sverigechef på Bisnode

Utnämningen till Superföretag baseras på en unik analys och avancerad bedömning av bolagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren. Företagen ska ha levererat på topp när det gäller tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, finansiering och kapitalstruktur. Det är som en mångkampstävling i Olympiska spelen där deltagarna efter fyra års intensiva förberedelser måste toppa formen i sex grenar samtidigt.

Låt alla få veta att du driver ett av Sveriges bästa bolag!”

Superföretag SMB Bäst på städprodukter och städutrustning

 

SMB har högsta kreditbetyg. Vi är ett tillförlitligt företag med AAA-Rating i ryggen

SMB har sedan 2011 tilldelats det högsta kreditvärderingsbetyget, trippel-A (AAA), ett svenskt företag kan få från kreditupplysningsföretaget Soliditet som är en del av Bisnode. Detta påvisar att vi har varit och fortsätter att vara en tillförlitlig affärspartner för dig och ditt företag. Endast aktiebolag som funnits mer än 10 år kan få AAA-Rating. Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, vara lönsamt och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt. Allt detta uppfyller SMB.

Vad innebär AAA-rating?

Kreditupplysningsföretaget Soliditet tilldelar stabila och trygga företag som uppfyller vissa krav trippel-A betyget som är ett bevis på att företaget har lång historik och en stabil ekonomi. Soliditet är en del av Bisnode som är ett av Europas största beslutsstödsföretag med verksamhet på 18 marknader och 2700 medarbetare.

För att få det högsta betyget, AAA, krävs att företaget uppfyller hårda krav såsom att ha en stabil ekonomi och en betydande historik, oftast måste företaget ha funnits i minst 10 år men undantag kan göras när företag i övrigt är väldigt stabila.

När ett företag får den högsta kreditvärdigheten baseras det på ungefär 2400 beslutsregler.

SMB får högsta betyg

SMB grundades 1998 och med över 20 års verksamhet är vi idag ett av de ledande företagen inom städgrossistbranschen. Vi är producent, importör, distributör och återförsäljare åt ett tjugotal marknadsledande varumärken.

Idag kan vi förutom förstklassig service och certifierade yrkesutbildningar, erbjuda dig snabba leveranser av produkter ur ett brett och efterfrågat sortiment till marknadens bästa priser erbjuda. Att vara en av de ledande aktörerna på den svenska städgrossistbranschen vilket också speglar sig i företagets ekonomiska stabilitet. Företaget har varit verksamt sedan 1994 vilket är en viktig faktor för att kunna få det högsta kreditbetyget, AAA, tilldelat från Soliditet.

Det faktum att SMB har det högsta kreditvärderingsbetyget är en trygghet för våra kunder. Just trygghet, ärlighet och säkerhet är tre av de viktigaste ledorden som genomsyrar hela SMB’s organisation därför ser vi trippel-A-betyget från Soliditet som en bekräftelse på att vårt arbete gett resultat.

Vem får trippel-A rating?

SMB är ett av få svenska aktiebolag som har AAA-rating. För att kunna tilldelas det högsta betyget krävs att man funnits i minst 10 år, med vissa undantag, omsätter minst 2 miljoner kronor och att man presterar avsevärt mycket bättre än branschens genomsnitt. Förutom det finns det ungefär 2000 olika parametrar som Soliditet tittar på innan de tilldelar den högsta kreditvärderingen. Soliditet granskar trippel-A-företagen löpande och säkerställer att de följer samtliga krav.

SMB bäst på städprodukter och städutrustning